JOANNA PAWLIK „BLIZEJSCHOWAJTWARZ”

Wernisaż 8 grudnia 2014 r. o godz. 19.00

Zawartość wystawy w najlepszy, a zarazem skrótowy sposób opisuje sama autorka: „Bliżejschowajtwarz” to wystawa, na której znalazły się prace z kilku ostatnich lat oraz obrazy najnowsze (2005-2014). Łączy je motyw syntezy portretu oraz postaci, który nieustannie eksploruję w twórczości. Są to wizerunki nacechowane emocjonalnie. Ukazują relacje między bliskimi osobami, rozmywanie się więzi wewnątrz rodziny oraz próbę ich odbudowywania.

Tytuł „Bliżejschowajtwarz” to cytat z książki Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”, gdzie w tle akcji powieści, autorka analizuje relacje rodzinne, odkrywa je, odnajduje nowe wątki historii jej bliskich. Obrazy prezentowane na wystawie nawiązują do podobnych sytuacji, choć nie dzieje się to bezpośrednio. Jawią się jako ponadczasowe, a pod wglądem formalnym są ciągłym poszukiwaniem sposobu, aby w oszczędny sposób scharakteryzować konkretne osoby czy zdarzenia.