Agnieszka Wołodźko – W MOIM IMIENIU, W ICH IMIENIU

Galeria Nowe Miejsce, Warszawa, Al. Jerozolimskie 51 lok. 2
nowe-miejsce.com
21.04.-07.05.2017
wernisaż: 21.04.2017 /piątek/, godz. 18:00

Tematem wystawy jest próba poszukiwania sposobów komunikowania i prezentacji jednego z najbardziej znaczących zjawisk określających bieżące dziesięciolecie: wielkiej wędrówki ludów, stawiających państwa Europy wobec nagłych i nie przewidzianych wyzwań. Będąc odbiorcą medialnych informacji dotyczących tego zjawiska, jak również mając bezpośredni kontakt z konkretną społecznością imigrantów, artystka stawia sobie pytanie: w jaki sposób może wyobrazić sobie i przekazać problemy i emocje osób bezpośrednio uwikłanych w te zdarzenia? Czy jej działania w polu sztuki mogą w najmniejszym chociaż stopniu wpłynąć na status quo? W ramach wystawy konstruowanie subiektywnej narracji skonfrontowane jest z dokumentacją projektu realizowanego w duńskim getcie imigranckim w Aarhus.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego oraz dzięki współpracy z projektem Sigrids Stue / Aarhus.